2017. április 20., csütörtök

Adolf Hitler * 1889. április 20., Braunau am Inn, Ausztria

128 éve született a történelem egyik legkiemelkedőbb alakja, világszabadságharcunk vezére, Adolf Hitler. A nevét, már szinte misztikus gyűlölet és megvetés veszi körül az egész világon, ami természetesen csak dicséret lehet, hiszen ez a teljesen materialista, értéktelen világkép, ami uralkodik számunkra megvetendő. A győztesek írják a történelmet, ebből adódik, hogy a reális ismeretek közlése helyet, bizonyos emberekről és bizonyos eszmékről, nem kapunk valós képet. Helyette a talmudi gyűlölettől átitatott világhódítók hazug dogmáit kellene bólogatva hallgatnunk. Én azonban, akit nem pillanatnyi érzelmek vezérelnek emberek megítélésével kapcsolatban, írnék pár sort Adolf Hitlerről, akinek hálás lehet Európa és az egész világ! 1889. április 20-án született egy osztrák kis faluban. Édesapját korán elvesztette, majd később édesanyját is, akihez nagyon mély érzelmi szálak fűzték. Bécsben töltött évei alatt szembesült a háttérben tevékenykedő farizeusok nemzetgyűlölő tevékenységével és felismerte az általuk létrehozott torz lelkületű eszme veszélyét, a marxizmus terjedését Európában. Kitüntetett I. világháborús hős, aki életét kockáztatta a fronton, szeretett nemzetéért. A háborúból hazatérve felismerte azt az árulást, ami a hátország határain belül történt, míg a katonák a fronton ontották vérüket, addig az idegenlelkű világhódítók nyerészkedtek a háborúból. A világháború után politikai pályára lépett és csatlakozott a Német Munkáspárthoz, mely akkor még csupán 7 emberből állt. Hitlerről már akkor letűnt, hogy zseniális szónok, aki elképesztő hatással van az emberekre. A 1923-as hatalomátvételre törekvő megmozdulást vérbe fojtották, Hitlert pedig börtönbe zárták. Itt írta meg a Mein Kampf című művét, melyben összefoglalta ideológiáját, a nemzetiszocializmust. 1933-as demokratikus választásokon Adolf Hitler pártja az NSDAP megszerezte az abszolút többséget, létrejött a birodalom teljes egysége. Ebben a korban, mikor Németországban 6 milliós számot öltött a munkanélküliek aránya és Európát a bolsevista erkölcsi fertő fenyegette, Adolf Hitler a semmiből egységessé kovácsolta ezt a nemzetet és kimentette az óriási válságból, melyet a háttérhatalmi erők szabtak Európa vesztes államaira. Adolf Hitler Németországában, minden németnek helye volt, aki hajlandó volt nemzete számára hasznos, nemzetépítő munkát folytatni. Legyen az gyári munkás gyermeke, művész, katona, vagy bárki más. Felvirágoztatta Németországot és erkölcsi példát mutatott Európa nemzeteinek, hogy milyen értékekért kell harcolni. Természetesen „valakiknek” ez nem tetszett és háborúba kényszerítették Európa nemzeteit, ahogy ezt már annyiszor megtették a történelem során. Adolf Hitlerről beszélni ma nem lehet, emberre talán annyi mocskot és hazugságot még nem hordtak, mint reá. A hazug állapotok nem tarthatnak örökké, az ebből épített gyűlöletkampány kártyavárként dől majd össze (de ehhez szükséges, hogy senki ne féljen bővíteni a tudását és a ma tabunak számító témákról is érdeklődjön). Adolf Hitler, kimentette Németországot a pusztulás széléről és halált megvető félelemmel küzdött a bolsevista erők ellen a végsőkig. Az emberközpontú eszméje, pedig megmutatta, az Isten, haza és fajszeretet sokkal előbbre való, mint más önös érdekek. Emlékét őrizzük!
ÉAH!

Skins4skinS
Hungary
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése